Jultider och julklappar år 2023

Jultider och julklappar år 2023

Lördag, november 25, 2023

Många med mig har säkert fått känslan att tiden går snabbare år för år, så nu är snart julen här igen. När vi var yngre fanns ingen tid, så vi kunde lättare snubbla in på fel spår, för det fanns gott om tid att gå tillbaka och sedan ta en annan väg. Men med tiden vet vi bättre. För företagare kan tiden nu innebära tankar, att ge gåvor till både anställda och personal och då gäller det att veta vilka regler som gäller.

Gåvor till Anställda

När det gäller julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor kan det vara skattefria under vissa förutsättningar. Huvudregeln är att gåvor är skattepliktiga.

Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Skattefriheten är beroende av värdet på gåvan. Värdet får inte överstiga marknadsvärdet inklusive moms  med vissa beloppsgränser.

Vid fall att gåvan överstiger dessa tak, bli gåvan direkt skattepliktig från första kronan. Arbetsgivaren måste även ge gåvan till samtliga anställda, eller en större grupp av anställda för att reglerna kring skattefrihet ska bli aktuella. Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av samma regler om skattefrihet för gåvor som för anställda.

Hur generösa kan vi vara skattefritt?

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda, om värdet håller sig under gränsen 500 kronor inklusive moms. Skatteverket anser inte att värdet för administrationskostnader och transporter av gåvorna får räknas in.

Jubileumsgåvor till anställda

Det som enligt skatteverket räknas som jubileumsgåva till en anställd är när företaget firar 25-, 50-, 75 eller 100-årsjubileum. Värdet för Jubileumsgåvan får inte överstiga 1 500 kronor inklusive moms. Tidigast en jubileumsgåva kan lämnas till en anställd är först när ditt företag fyller 25 år.

Minnesgåvor till anställda

Minnesgåva kan lämnas till anställda som varaktigt (minst 6 år) haft en anställning och uppnår en ålder av minst 50 år och uppåt på en därefter jämn födelsedag för den anställde. Medarbetaren behöver även minst varit anställd 20 år, eller då anställningen upphör. En minnesgåva är skattefri om värdet inte överstiger 15 000 kr inklusive moms och inte ges mer än vid ett tillfälle, utöver när anställningen upphör. 

Julklappar till kunder

Representations gåvor som ges vid t ex julhelger eller personliga högtidsdagar anses inte vara avdragsgilla enligt skatteverket. Det jämställs med personlig generositet. Avdrag kan annars ges för enklare reklam-gåvor av mindre värde till kunder. Det kan handla om gåvor som har en koppling till verksamheten i företaget, eller vara enklare presentartiklar, såsom pennor eller almanackor med företagets logotype. Skatteverket tycker att takbelopp för dessa gåvor inte får överstiga 300 kronor inklusive moms. 

Inga kommentarer än
Sök