Om byrån

Andersdotters ekonomibyrå AB


Grundaren till Andersdotters ekonomibyrå AB är Charlotta Lena Anderson, civilekonom, fil.mag. med 20 års erfarenhet av egen byråverksamhet i Stockholm. Hon har även läst till 60 poäng juridik.
Vi erbjuder olika former av företagstjänster såsom redovisning, bokslut, årsredovisningar och företagsdeklarationer samt rådgivning.
Vi har egna ekonomi-, boksluts och skatteprogram som uppdateras ett par gånger per år.
     
Det finns möjlighet att på traditionellt sätt lämna in verifikat för ditt företag men även att prenumerera på en app- för att mejla och/eller skanna in ditt underlag till vårt ekonomiprogram, där byrån bearbetar underlaget för vidare rapporter, pedagogiska diagram och nyckeltal.
Hos oss är inga frågor kring ekonomi, skatter eller redovisning för dumma och vi älskar att ge förklaringar, information och rådgivning.
Det finns ett stabilt nätverk med mer expertis, om extra behov skulle uppkomma.

Vi är seriösa, professionella och tar gärna ditt företag under våra vingar.
Byrån är intressemedlem i SRF.
Sök